Demo

Pochowani na cmentarzu przy dawnym kościele św. Mikołaja w Ustce (hasło w ciągłej budowie)

Osoby pochowane na przestrzeni dziejów na cmentarzu funkcjonującym przy kościele pw. św. Mikołaja w Ustce. *    *    * Rok i liczba usteckich zmarłych, ujętych w usteckich księgach zgonów (niektórzy zostali... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 316
Encyklopedia

Żaglowiec "Friederike von Stolp"

Niewielki żaglowiec przybrzeżny, klasyfikowany jako szalupa, bazujący w usteckim porcie. Zbudowany w kwietniu 1846 roku w Szczecinie. Ładowność: 23 łaszty (ok. 46 ton), załoga: 4 osoby. W 1849 roku właścicielem statku był kupiec Hildebrandt,... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 290
Encyklopedia

Jezioro Łebsko

Jezioro przybrzeżne, pod względem powierzchni trzecie co do wielkości w Polsce.
Marcin Barnowski
Odsłony: 183
Encyklopedia

Tragedia kajakarzy na jeziorze Łebsko 6 maja 2001 roku

Tragiczne zdarzenie na jeziorze Łebsko, w wyniku któtego śmierć poniosło pięcioro kajakarzy z Bydgoszczy.      Kajakarze, wszyscy z wieku od 19 do 25 lat, związani ze środowiskiem związku wyznaniowego Świadków Jehowy w... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 320
Encyklopedia

Restauracja "Smakosz" (Ustka)

Restauracja funkcjonująca w Ustce w okresie PRL. Była usytuowana przy ul. Marynarki Polskiej. W 1957 roku była prowadzona przez prywatnego przedsiębiorcę, Lipowicza. 
Marcin Barnowski
Odsłony: 209
Encyklopedia

Wilhelm Jenssen (1876 - 1936)

Przedsiębiorca budowlany i działacz samorządowy w Ustce (wówczas Stolpmuende). Jako mistrz budowlany, należał do założycieli usteckiej ochotniczej straży pożarnej. Był także członkiem usteckiej rady kościelnej. Około 1910 roku przejął... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 198
Encyklopedia

Karl Wilhelm Paul Wildberg (1844 - ?)

    Niemiecki duchowny ewangelicki, w latach 1887 - 1891 pastor parafii ewangelickiej w Zimowiskach, obejmującej także Ustkę . To w okresie jego posługiwania został ukończony i wyświęcony w 1888 roku ustecki kościół, obecnie... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 239
Encyklopedia

Sztormowy dryf portowego pojemnika na śmieci z Ustki do Poddąbia

    Zdarzenie zaistniałe podczas sztormu w marcu 2021 roku, obrazujące kierunek i siłę przybrzeżnego prądu morskiego w rejonie Ustki .     Pojemnik na odpadki, o objętości 1100 litrów, zaginął... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 205
Encyklopedia

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Nasza Wola" w Możdżanowie

Rolnicza spółdzielnia produkcyjna, wzorowana na radzieckich kołchozach, utworzona przez grupę 16 rolników indywidualnych w Możdżanowie w lipcu 1953 roku. Jej utworzenie poprzedziły trwające ponad dwa lata naciski powiatowych władz partyjnych.... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 240
Encyklopedia

Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wodniczanka" w Wodnicy

Rolnicza spółdzielnia produkcyjna, wzorowana na radzieckich kołchozach, utworzona przez grupę rolników indywidualnych w Wodnicy - pod wpływem nacisków lokalnych władz partyjnych. 25 listopada 1956 roku, korzystając z odwilży politycznej... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 275
Encyklopedia

Bukwica (Czarna - potok po zachodniej stronie Ustki)

Dawny potok (rzeczka) uchodzący do Bałrtyku po zachodniej stronie Ustki , za tzw. Trzecim Molem, w rejonie ośrodków wypoczynkowych Szkoły Policji w Słupsku i "Grothex". Wymieniony w dokumencie z 2 lutego 1337 roku, na mocy którego Słupsk... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 429
Encyklopedia

Jan Prus (hasło w budowie)

Ustecki szyper rybacki. W latach 1954-55 dowodził kutrem rybackim Ust-13. Osiągał bardzo dobre wyniki połowowe.   
Marcin Barnowski
Odsłony: 325
Encyklopedia

Bronisław Kopicki (hasło w budowie)

Ustecki szyper rybacki. W latach 50. jeden z przodujących szyprów floty rybackiej PPiUR "Korab".                                                            Portert... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 277
Encyklopedia

Henryk Karalun (1923 - 1989)

Działacz społeczno - polityczny w okresie PRL. Od początku lat 50. pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słupsku. Zaangażowany w kolektywizację słupskiej wsi powiatu słupskiego. Następnie,... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 307
Encyklopedia

Totenweg ("Droga Zmarłych") koło Duninowa

    Totenweg, w polskim tłumaczeniu "Droga Umarłych". Toponim określający na niektórych mapach starą drogę polną, obecnie nieużywaną, łączącą wsie Modła i Lędowo z drogą Ustka – Duninowo w pobliżu Duninowa. Droga... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 421
Encyklopedia