Demo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Jednostka administracyjna w Królestwie Prus, w Prowincji Pomorze, w Rejencji Koszalin, w powiecie słupskim, obejmująca Ustkę, utworzona na podstawie paragrafu 185. Ordynancji Powiatowej (Kreis-Ordnung) z 13 grudnia 1872 roku. Obejmowała jednowioskową gminę wieś Ustka (Gemeinde Stolpmuende) i okalający ją las miejski Słupska (Kaemmerei-Forst), a administrował nią przewodniczący urzędu (Amtsvorsteher), do 1909 roku pełniący funkcję społecznie.

Zgodnie z zarządzeniem nadprezydenta Prowincji Pomorze, opublikowanym 28 lutego 1874 roku w "Extra-Blatt zum Amtsblatt der Koeniglichen Regierung zu Coeslin", na szefa urzędu mianowano na początku (luty 1874) dotychczasowego przewodniczącego gminy Ustka (wójta) nazwiskiem Birr z Ustki, a na jego zastępcę: - ławnika (Schoeffe) M. Aschendorfa z Ustki. We wrześniu 1874 roku na czele "urzędu" w stała już inna osoba, emerytowany rachmistrz Bliesener. "Urząd" mieścił się prawdopodobnie w prywatnym mieszkaniu przewodniczącego. Przewodniczący pełnił w administrowanym okręgu funkcje porządkowo- policyjne, przekazywał i wykonywał zarządzenia władz zwierzchnich oraz działał jako urzędnik stanu cywilnego. 

fragment o Uscte z Extra Blatt zum Amtsblatt der Koeniglichen Regierung zu Coeslin vom 28 Februar 1874

 

Źródło: Extra-Blatt zum Amtsblatt der Koeniglichen Regierung zu Coeslin vom 28 Februar 1874, Coeslin 1874.