Demo

Upiorny Dąb ("Spuk Eiche")

Miejsce przy drodze z Ustki do Słupska, zaznaczone jako "Spuk Eiche" na mapie Schubberta w 1835 roku. Mapa ukazuje przebieg nowo zbudowanej wowczas szosy Słupsk - Ustka, czyli dzisiejszej drogi nr 21. Znajdowało się pomiędzy 2,20, a 2,25 mili pruskiej... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 925
Miejsca

Cmentarze w Ustce

Miejsca pochówków w obrębie Ustki , funkcjonujące oficjalnie jako cmentarze. Najstarszym był tak zwany alter Kirchhof - cmentarzyk przy kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Funkcjonował on przez około 500 lat, od średniowiecza do końca... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 545
Encyklopedia

Wójt Huebner

Wójt Ustki w okresie wojen napoleońskich. Funkcję objął prawdopodobnie po wójcie Albrechcie, który urząd ten objął po zmarłym w 1803 roku wójcie Martinie Haase, Albrecht jako wójt w Ustce występuje w dokumentach jeszcze w czerwcu 1808. ... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 701
Ludzie

Leszek Głowiński

Prawdopodobnie pierwszy polski wójt gminy Ryczewo (obecnie Gmina Słupsk). Pelnił tę funkcję już na przełomie 1945 i 1946 roku, jako wójt mianowany przez pełnomocnika rządu RP na powiat słupski, Kazimierza Łacwika. 10 kwietnia 1946 roku, w... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 652
Ludzie

Elephantenkrug (Słonia Karczma)

Folwark, przynależacy do wsi Objazda koło Ustki, wymieniony w Orts-Lexikon Rudoplha z 1868 roku.   Źródło: H. Rudoplh, Vollstaendistes geographisch - topographisch - statistisches Orts - Lexikon von Deutschland sowie Oesterreichs und Preussens... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 508
Miejsca

Marian Jankowski (1909 - 1992)

Leśnik, kombatant i społecznik zaangażowany w ochronę przyrody. Pochodził z rodziny leśników. Przed II wojną światową pracował w Nadleśnictwie Mirachowo koło Kartuz, w leśnictwie Kamienna Góra. W czasie wojny, wciąż pracując w słuzbie... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 641
Ludzie

Ulica Marynarki Polskiej (Ustka)

Ulica w centrum Ustki. Niegdyś główna ulica w średniowiecznej osadzie portowej. Stanowiła ostatni odcinek ważnej drogi handlowej, łączącą port ze Słupskiem, który był właścicielem Ustki od 1313 (1337) do 1831 roku. Wraz z dzisiejszą ul.... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 466
Miejsca

Ogłoszenie o sprzedaży Warblewa z 1844 roku

Anons zamieszczony w dodatku ogłoszeniowym do "Amtsblatt der preussischen Regierung zu Koeslin" z 25 grudnia 1844 roku. Informował, że rodzeństwo Schon (prawdopodobnie wnuki Johanna Beniamina Planitzera, dzieci jego córki, która wyszła za Schona)... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 709
Historia

Johann Beniamin Planitzer

Oficer pułku huzarów Bellinga (późniejszy pułk huzarów Bluechera). Był plebejskiego pochodzenia. W 1775 roku wystąpił do króla z prośbą o nadanie szlachectwa i zgodę na zakupienie dóbr rycerskich Warblewo koło Słupska od pana von Massow... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 569
Historia

Johann Heinrich Gottfried Schmidt

Mieszkaniec Warblewa, urodzony w 1834 roku, był żeglarzem. W maju 1862 roku znalazł się w grupie 48 mieszkańców powiatu, ukaranych grzywną w wysokości 50 talarów za to, że opuścili terytorium Prus będąc zobowiązanymi z racji wieku do odbycia... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 532
Historia

Von Nettelhorst

Ród rycerski, którego przedstawiciele posiadali w XVII i XVIII wieku wieś Warblewo koło Słupska. Nettelhorstowie, według opracowania genealogicznego z 1865 roku,  przywędrowali na Pomorze, do Prus i Kurlandii razem z Zakonem Krzyżackim, a... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 501
Historia

Polsko - szwedzka umowa handlowa z 19 marca 1947 roku

Umowa handlowa między Polską, a Szwecją, zgodnie z którą Szwecja miała dostarczyć Polsce konie, bydło i rudę żelaza w zamian za 350 tys. ton węgla z polskich kopalni oraz pewne ilości koksu. Okres obowiązywania: od 1 kwietnia 1947 do 31 marca... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 503
Historia

Most w Bydlinie

Most drogowy nad rzeką Słupią, w ciągu drogi krajowej nr 21 między Słupskiem, a Ustką. Zbudowany w latach 1935-36. Trzyprzęsłowy, 39,8 m długości. Częściowo zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. W pobliżu mostu 8 marca miała... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 775
Miejsca

"Die Erndte"

Parowiec handlowy, zbudowany w szczecińskiej stoczni "Vulcan" w 1864 roku, numer fabryczny 43. Pierwotnie własność armatora J. T. Daegelowa i zarejestrowany w Ustce. Następnie kolejno Theodor Gribel Szczecin (1870), Eduard Haubuss Szczecin (1877),... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 564
Historia

Zygmunt Kuś (1949)

Kierowca, właściciel firmy transportowej w Pleszewie. 3 czerwca 2016 roku rozpoczął podróż dookoła Polski zabytkowym polskim ciągnikiem rolniczym "Ursus" C-328. 24 lipca dotarł nim do Ustki i nocował na Bunkrach Bluechera. Jego ciągnik z przyczepą... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 814
Ludzie