Demo

Kazimierz Jermakowicz (1930 - 2007)

Rybak morski i szyper rybacki z Ustki. Urodzony 11 maja 1930 roku na Wileńszczyźnie. Wieloletni pracownik PPiUR "Korab". Był szyprem m.in. na kutrze rybackim Ust-63 oraz Ust-100. Nagradzany wielokrotnie za rekordowe i bardzo dobre wyniki połowów.... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 143
Ludzie

Mohr (? - ?)

Pruski urzędnik królewski, w okresie I wojny światowej szef Królewskiego Urzędu Portowego w Ustce (Koenigliches Hafenbauamt Stolpmuende), pod który podlegała wówczas także Łeba. Do Ustki został przeniesiony służbowo z Tczewa na... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 70
Encyklopedia

Wielka Wieś (Gmina Główczyce)

Wieś w Gminie Główczyce, w powiecie słupskim. Położona na wschodnim brzegu rzeki Łupawy,  Nazwa: Po niemiecku "Grossendorf", w dialekcie dolnoniemieckim "Grotendorp", nazywana też - zapewne od dawnego prapolskiego rdzenia... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 86
Encyklopedia

Fischverwertungsgenossenschaft Stolpmünde (spółdzielnia rybacka)

Pierwsza ustecka spółdzielnia rybacka, utworzona w 1919 roku. Przejęte przez nią zostały dwie wędzarnie w Ustce, w tym największa, wcześniej należąca do Louisa Schwarza, która do 1999 roku mieściła się naprzeciwko dzisiejszego ratusza... Readmore
Damian Lenkiewicz
Odsłony: 205
Miejsca

Tuczarnia w Ustce

Ustecka tuczarnia świń powstała na przełomie 1937 i 1938 roku na działce rolnej o powierzchni 2,75 morgów, usytuowanej przy ówczesnej szosie do Darłowa (Ruegenwalder Chaussee, dziś Ulica Darłowska). Działkę gmina ustecka kupiła... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 123
Encyklopedia

Tragiczne zdarzenie "prope Stolpemunde" w 1496 roku

Wypadek albo katastrofa morska. Pośrednia informacja o niej zawarta jest w "Liber Beneficiorum" klasztoru kartuzów Marienkron w Darłowie. Pod rokiem 1496 znajduje się informacja o pewnym mężczyźnie, który znalazł na plaży "prope Stolpemunde"... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 122
Encyklopedia

Wypadek automobilowy kapitana Bruno von Kutzschenbacha

    Jeden z pierwszych wypadków samochodowych w okolicach Ustki , odnotowany m.in. przez wydawaną w jęz. niemieckim, amerykańską gazetę "Scranton Wochenblatt" (wydanie z 2 grudnia 1909). Doszło do niego na jesieni 1909... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 190
Encyklopedia

Kriegerverein Stolpmuende

Związek Weteranów w Ustce - stwowarzyszenie zrzeszające byłych żołnierzy, uczestników wojen, działające w Ustce od 1879 roku prawdopodobnie aż do 1945 roku. Podobne Kriegervereiny działały wówczas w całych Niemczech. Zajmowały się... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 193
Encyklopedia

Georg Bender (? - ?)

Prawdopodobnie mieszkaniec Treis a. d. Lumda. W czasie I wojny światowej, jako żołnierz niemiecki, służył w Ustce. Wymieniony w lokalnej gazetce jako "uczestnik wojny"  pod nr. 238. Podano, że był wówczas żołnierzem 2. komp. 1. L.F.B.... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 134
Encyklopedia

Paul Vierke (1526 - ?)

Duchowny ewangelicki, jeden z pierwszych pastorów ewangelickich  w Zimowiskach. Podlegał mu także filialny  kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Ustce . Protgowany dziedzica Zimowisk, rycerza Damiana Von Winterfelda.... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 136
Encyklopedia

Pastorzy ewangeliccy parafii Zimowiska - Ustka do 1945 roku

Paul Vierke: 1555 - 1590 (zdymisjonowany po wizytacji za złe prowadzenie się).    Heinrich Joachim Jenecke: 1594 (?) - ? (wzmiankowany w 1615 w napisie na desce ołtarza). Bartholomaeos Grabow: ? - ? (prawdopodobnie ze Słupska, w... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 129
Encyklopedia

Ochotnicza Straż Pożarna w Ustce

Ochotnicza formacja strażacka, utworzona przez mieszkańców Ustki i jej okolic. Powstała 30 listopada 1945 roku. Jej pierwszymi członkami byli druhowie: Gul, Baran (wcześniej członek Oddziału Wydzielonego WP, majora Hubala), Korzewski, Zieliński,... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 177
Encyklopedia

"Poromb"

Nazwa jednej z nieistniejących osad leśnych koło wsi Dębina w gminie Ustka. Nazwa słowiańska pochodziła zapewne  od polskiego czasownika "porąbać" i oznaczała porębę. W jej miejscu w XIX wieku powstała huta szkła.
Marcin Barnowski
Odsłony: 227
Encyklopedia

"Cudry Rovk"

    Nazwa dawnej osady w lesie na zachód od Dębiny w Gminie Ustka.  W przedwojennych niemieckich źródłach i opracowaniach zapisywana - obok osady "Poromp" - jako tzw. Holzkaten, czyli "leśne chaty". Nazwy "Cudry Rovk" i "Poromp"... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 237
Encyklopedia

Holzkaten (wybudowanie koło Dębiny)

Niemiecka nazwa leśnej zagrody na zachód od Dębiny - patrz: "Poromb".
Marcin Barnowski
Odsłony: 243
Miejsca