Demo

Święca (? - 1308)

Możnowładca pomorski, wojewoda słupski i gdański, na przełomie XIII i XIV wieku zarządca Pomorza Gdańskiego z ramienia kolejnych władców Polski, a następnie margrabiów brandenburskich. Pierwszy znany z imienia właściciel Ustki. Gdański... Readmore
Odsłony: 565
Ludzie

Franz Reinke

Fotograf prowadzący działalność w Stolpmuende (Ustce) w I połowie XX wieku. Ze stempla firmowego jego zakładu fotograficznego wynika, że w latach 30. siedziba firmy znajdowała się przy Hitlerstrasse, czyli przy dzisiejszej ul. Marynarki Polskiej.... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 690
Ludzie

"Laurette"

Żaglowiec, klasyfikowany jako slup (Sloopschiff). W 1840 roku uległ zniszczeniu w wyniku katastrofy morskiej na wschód od Ustki. Inwentarz z rozbitego statku, składający się z lin, żagli, kotwic i innych przedmiotów, miał zostać sprzedany... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 613
Historia

Eugeniusz Głowinkowski (? - 29.11.1945)

Ofiara mordu pod Niestkowem koło Ustki, dokonanego 29 listopada 1945 roku. Prawdopodobnie był jednym z pierwszych polskich osadników, którzy osiedlili się w Ustce zaraz po zakończeniu działań wojennych. Według relacji Marka Bieszczada, syna... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 618
Ludzie

August Carl Ludwig Bauer (? - ?)

Dentysta i chirurg, prowadzący od 1842 roku praktykę w Ustce. Ożeniony z Emilią Dorotheą Adelheidą, z domu Pagel (prawdopodobnie pochodzącą z Ustki). Mocą intercyzy, zawartej 16 grudnia 1837 roku, małżonkowie wprowadzili w swoim małżeństwie... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 524
Ludzie

Segorsky (? - ?)

Nauczyciel w Ustce. W marcu 1842 roku objął drugi etat nauczycielski w miejscowej szkole, kierowanej wówczas przez pierwszego nauczyciela, niejakiego Bunzego. Wcześniej pracował tu jako tzw. nauczyciel tymczasowy.
Marcin Barnowski
Odsłony: 557
Ludzie
Marcin Barnowski
Odsłony: 567
Ludzie

Kalendarium dziejów Ustki (hasło w ciągłej rozbudowie)

Rok 1337 2 lutego: - Pierwszy dokument, wymieniający nazwę Ustki jako Stolpe Munde (Ujście Słupi lub Słupioujście). Potwierdzał sprzedaż Ujścia przez dwóch rycerzy, Jaśka z Darłowa i Jaśka ze Sławna z rodu Święców, na rzecz miasta... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 533
Historia

Brzeg klifowy na wschód od Ustki

Odcinek wybrzeża między Ustką, a Rowami, charakteryzujący się stromymi brzegami, ustawicznie podmywanymi przez morze. Najwyższe klify zlokalizowane są w Orzechowie Morskim i Dębinie. Najstarsze warstwy orzechowskich klifów pochodzą sprzed... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 728
Miejsca

Rogawica

– osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk.
Odsłony: 484
Miejsca

Redęcin

– osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk.
Odsłony: 477
Miejsca

Mirosławin

– kolonia w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk.
Odsłony: 480
Miejsca

Miednik

– osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk.
Odsłony: 497
Miejsca

Łupiny

– osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk.
Odsłony: 456
Miejsca

Kusowo

– osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Słupsk.
Odsłony: 480
Miejsca