Demo

"Stolpmünde" (galiot)

Żaglowiec, którego portem macierzystym był przez kilka lat port w Ustce . Zbudowany w 1838 roku w Elblągu. Ładowność: 42 łaszty (82 tony). Załoga: 5 osób. Od początku jego właścicielem był kupiec Fritze, a kapitanem - Schwerdtfeger.... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 76
Encyklopedia

Heinrich Ferdinand Hermann Ziepke (1815 - ?)

Kapitan i szyper ustecki. Urodził się 5 listopada 1815 roku w Rowach. Uprawnienia kapitańskie zdobył zdając egzamin kapitański w Gdańsku 6 kwietnia 1853 roku z notą "recht gut" ("dość dobrze"). Wymieniony w spisie nowodoszłych kapitanów z... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 92
Encyklopedia

Johann Albrecht Domke (1809 - ?)

Kapitan ustecki. Urodził się 9 lutego 1809 roku w Ustce . Nazwisko zapisywano także w wersji "Domcke". Możliwe, iż to on był kapitanem Johanem Domcke, który przez prawie 10 lat był szyprem na brygu "Johann Friedrich". W 1860 roku był... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 40
Encyklopedia

"Johann Friedrich"

Bryg, którego portem macierzystym była Ustka . Zbudowany w 1840 roku w Kłajpedzie (Memel), wykończony w lecie 1841 w Królewcu (Koenigsberg). Ładowność: 141 łasztów, czyli około 280 ton.  Jak raportował w 1841 roku ustecki wójt Zessin,... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 56
Encyklopedia

Oskarżeni o czary na obszarze Pomorza Środkowego (XVI - XIX wiek)

Oskarżeni o czary w okresie XVI - XIX w. na obszarze Pomorza Środkowego: 1538: – Hesse, powiat Sławno: 1539: – Maria Schwarz, Malechowo 1600 – 1650: - 18 spalonych czarownic, Słupsk; ok. 1652: – pastor Christian Wirker, Zimowiska-Ustka... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 91
Encyklopedia

Paul David Aschendorf (1790 - 1852)

Kapitan ustecki. Urodzony w Ustce 29 kwietnia 1790 roku. Uprawnienia kapitana zdobył na podstawie egzaminu kapitańskiego, zdanego 20 marca 1821 roku w Kołobrzegu (Colberg). W chwili wykreślania z ewidencji klasyfikowany jako "dość dobry na... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 95
Encyklopedia

Friedrich Benjamin Aschendorf (1825 - 1852)

Kapitan ustecki. Urodził się 26 września 1825 roku w Ustce . Uprawnienia kapitana II klasy zdobył zdając w dniu 12 kwietnia 1850 roku egzamin kapitański w Gdańsku. Tego samego dnia wraz z nim egzaminy kapitańskie w Gdańsku zdali jeszcze Johann... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 92
Encyklopedia

Johann Friedrich Ferdinand Kalff (1813 - 1850)

Kapitan ustecki. Urodził się 13 kwietnia 1813 roku w Ustce. W zestawieniu urzędowym z 1853 roku scharakteryzowany jako "dość dobry na wszystkich morzach" ("ziemlich gut auf allen Meeren"). Uprawnienia kapitańskie zdobył zdając egzamin w dniu... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 124
Encyklopedia

Carl Ferdinand Krause (1825 - ?)

Kapitan ustecki. Urodzony 10 maja 1825 w Ustce. Uprawnienia kapitańskie II klasy uzyskał na podstawie egzaminu złożonego 8 kwietnia 1850 w Gdańsku. Wynik: "gut" ("dobry"). Wraz z Krausem 8 kwietnia 1850 r. egzamin kapitański w Gdańsku zdawali... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 24
Encyklopedia

Johann Peter Reetzke (1825 - ?)

Kapitan ustecki. Urodził się w Ustce  2 sierpnia 1825 roku. Uprawnienia kapitana II klasy uzyskał na podstawie egzaminu, złożonego w Gdańsku 12 kwietnia 1850 roku. Nota "gut" ('dobry"). Tego samego dnia wraz z nim egzaminy kapitańskie... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 107
Encyklopedia

Johann David Friedrich Albrecht (1818 - 1851)

Kapitan ustecki. Urodzony w Ustce 16 grudnia 1818 roku. Uprawnienia kapitana statku użyskał na podstawie egzaminu zdanego 20 kwietnia 1843 roku, prawdopodobnie w Gdańsku (II klasa). Zmarł w Ustce 10 grudnia 1851 roku. Źródło: AP w... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 111
Encyklopedia

Martin David Albrecht (1800 – 1849)

Ustecki kapitan. Urodzony w Ustce 3 marca 1800 roku. Uprawnienia kapitańskie posiadał od 30 maja 1831, kiedy to złożył odpowiedni egzamin, prawdopodobnie w Gdańsku. W dokumentacji urzędowej klasyfikowany jako "dobry na wszystkich rodzajach... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 29
Encyklopedia

Ludwig August Pinzke (1823 - ?)

Kapitan ustecki. Urodził się w Ustce 16 sierpnia 1823 roku. Patent szypra 2. klasy otrzymal na podstawie egzaminu złożonego w Gdańsku 16 kwietnia 1849 roku. Ocena: "gut". Uwzględniony w rubryce "przybyło" w wykazie zmian w liczbie kapitanów... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 128
Encyklopedia

Karl Friedrich Wilhelm Schwarz (1818 - ?)

Kapitan ustecki. Urodził się w Ustce 8 maja 1818 roku. Patent szypra 3. klasy otrzymal na podstawie egzaminu złożonego w Gdańsku 16 kwietnia 1849 roku. Ocena: "gut". Uwzględniony w rubryce "przybyło" w wykazie zmian w liczbie kapitanów... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 32
Encyklopedia

George Kalff (1786 - 1848)

Georg (George) Friedrich Kalff - ustecki kapitan, pochodzący ze znanego usteckiego rodu kapitańskiego. Urodził się 8 sierpnia 1786 r. w Ustce . Ożenił się 7 stycznia 1814 roku z Elisabeth Luise Ucklantz, córką kapitana Ucklantzke i... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 39
Encyklopedia