Demo

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne na terenie powiatu słupskiego w okresie stalinowskim (1945 - 1957)

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Żołnierz Polski" w Swochowie; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Bałtyk" w Zaleskich;  Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "1 Maja" w Stojęcinie;  
Marcin Barnowski
Odsłony: 1
Encyklopedia

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Żołnierz Polski" w Swochowie

Spółdzielcze gospodarstwo rolne, wzorowane na radzieckich kołchozach, funkcjonujące na początku lat 50. XX wieku w Swochowie , sołectwo Siemianice (obecnie Gmina Słupsk), w okresie tzw. kolektywizacji (wprowadzanej odgórnie, często pod przymusem).... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 64
Encyklopedia

Klub Sportowy "Stal" Ustka

Klub sportowy, działający w Ustce w latach 1951 - 1957. Zrzeszał osoby związane przedsiębiorstwem państwowym Stocznia "Ustka". 
Marcin Barnowski
Odsłony: 17
Encyklopedia

"Dom Rybaka" (Ustka)

Hotel i zaplecze socjalne dla rybaków z kutrów rybackich, bazujacych w Ustce , urządzony w czasach stalinowskich w dawnym najlepszym niemieckim hotelu w kurorcie - tak zwanym Kurhausie.
Marcin Barnowski
Odsłony: 26
Encyklopedia

Kurhaus (Stolpmuende)

"Dom Zdrojowy", najlepszy hotel w kurorcie. Zgodnie z przedwojennymi niemieckimi przepisami, w każdym kurorcie mógł istnieć tylko jeden "Kurhaus". Ustecki dom zdrojowy powstał prawdopodobnie w latach 80. XIX wieku i był jednym z najbardziej... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 25
Encyklopedia

Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej w Gałęzinowie

Kapliczka maryjna w Gałęzinowie, usytuowana przy skrzyżowaniu głównej ulicy, biegnącej przez Gałęzinowo i Wielichowo do Dodowa, z drogą Gałęzinowo - Charnowo.  Według lokalnej tradycji, pierwsza kapliczka ku czci Matki Bożej została... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 111
Encyklopedia

Daniel Huebner (1769 - 1811)

Młynarz ustecki. Zbudował wiatrak, prawdopodobnie przy dzisiejszej ul. Beniowskiego. Jego żoną była Sophie Louise, z domu Hoppe.  Zmarł na wylew 26 lipca 1811 roku. Pochowany 29 lipca. 
Marcin Barnowski
Odsłony: 57
Encyklopedia

Samuel Salomo Schneider

Kaznodzieja ewangelicki, poeta i filantrop, pastor parafii ewangelickiej, obejmującej kościoły w Zimowiskach (mater) i Ustce (filia). W 1824 roku opisał w liście do redakcji gazety berlińskiej katastrofę morską, do której doszło w styczniu tego... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 158
Encyklopedia

"Albertje Hesslin"

Szkuner holenderski, uratowany przez mieszkańców Ustki w maju 1876 roku. Miał ładowność 157 ton rejestrowych, 7 osób załogi, pływał pod banderą holenderrską. Zbudowany został 1862 roku. Feralnego dnia, 3 maja 1876 roku,  płynął... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 307
Encyklopedia

Louisenbusch (Kreis Stolp)

Patrz: Masłowo.
Marcin Barnowski
Odsłony: 188
Encyklopedia

Masłowo

Dawny folwark i osada przyfolwarczna, przynależne  do majątku Objazda. Dawna niemiecka nazwa: Louisenbusch. 
Marcin Barnowski
Odsłony: 276
Encyklopedia

Mącznik

Osada młyńska w Gminie Ustka, w obrębie wsi Machowino, położona nad rzeką Gnilną, prawym dopływem Słupi, naprzeciwko wsi Bydlino. Przedwojenna, niemniecka nazwa: Niedermuehle (Dolny Młyn) nawiązywała do młyna wodnego, napędzanego przez... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 228
Encyklopedia

Korty tenisowe w Ustce

    Pierwsze korty do gry w tenisa powstały w Ustce prawdopodobnie jeszcze przed I wojną światową. Plany portu z początku XX wieku pokazują je po zachodniej stronie kanału, nieopodal kopalni piasku w rejonie dzisiejszej... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 209
Encyklopedia

Kąpielisko i uzdrowisko Ustka - kalendarium do 1945

Ważne daty i zdarzenia w historii Ustki  jako nadbałtyckiego kąpieliska i uzdrowiska:  1803, lipiec: - Pierwszy historycznie poświadczony "Badegast", czyli kuracjusz kąpieliskowy w Ustce. To Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher,... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 520
Encyklopedia

Infanterie-Regiment von Treskow

Regiment piechoty pruskiej, nr 17, od nazwiska swojego szefa z pocz. XIX wieku, generała von Treskow, nazywany Regimentem (Pułkiem) von Treskow. Regiment na pocz. XIX wieku stacjonował w Gdańsku, w dzielnicach: Stare Miasto, Siedlce, Chełm. Jego... Readmore
Marcin Barnowski
Odsłony: 245
Encyklopedia