Demo

Tytuł
"Umierający Wojownik"
Kościół w Objeździe
Pomnik Żołnierza Polskiego w Słupsku