Demo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Spółka komandytowa, zarejestrowana w Rejestrze Spółek Królewskiego Sądu Rejonowego (Gesellschafts-Register, Koenigliches Amtsgericht) w Słupsku w dniu 19 września 1883 roku, pod numerem bieżacym 72. Nazwa w brzmieniu oryginalnym: Stettin-Stolper Dampfschifffahrts-Gesellschaft Stenzel & Co. Przedmiot działalności: prowadzenie żeglugi handlowej przy użyciu stalowych parowców śrubowych. Siedzibą spółki był Słupsk.

Kapitał założycielski pochodził z akcji o 

Ogłoszenie ze słupskiej gazety z 1883 roku o rejsach parowca Stadt Stolp z nazwami firm kooperujących w tym przedsięwzięciu

nieokreślonym terminie ważności i wynosił w 1883 roku 105000 marek, w 210 akcjach o wartosci 500 marek. Statut wzorowano na statucie szczecińskiej Spółki Żeglugi Parowej Ivers. Udziałowcami osobiście odpowiedzialnymi byli kupcy Ernst Wegner, Albert Stenzel i Carl Paul Fritz Jaehkel ze Szczecina. Spółka kooperowała z firmą armatorską Friedricha Wilhelma Koepke z Ustki i w swojej działalności wykorzystywała często port w Ustce.