Demo

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wieś gminie Ustka, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim. Położona na Równinie Słupskiej, 7 km od Ustki.

Pierwotną nazwę odtwarza się jako Dunowo, pochodzącą rzekomo od niejakiego Duna, załozyciela osady. Najstarsze zapisane nazwy to: Dunnowe (1374), Dunnou (1628); nazwa niemieck: Dünnow.

Na zdjęciu: panorama Duninowa od strony wsi Modła.

panorama Duninowa od strony wsi Modła w 2016 roku

Pierwsza wzmianka w dokumentach o Duninowie pochodzi z 1374 roku. W 1493 poświadczone jest istnienie parafii. Do progu XIX w. Duninowo pozostawało we władaniu von Krummelów. Po nich Duninowo wraz z Modłą i Lędowem przejęli spowinowaceni z Krummelami von Belowowie. Ich własnością były także inne miejscowości położone na zachód od Ustki, m.in. Zaleskie, Pieszcz, Redęcin, Gać. Herb Biełowów przedstawia błękitną tarczę, na której widnieją trzy ścięte głowy, prawdopodobnie pogańskie, obcięte podczas walk z niewiernymi przez przodka von Belowa. Kościół w Duninowie był w XIX stuleciu ośrodkiem luterańskiego separatyzmu. W swoich pałacach Von Belowowie urządzali nabożeństwa dla chłopów i zachęcali ich do bojkotu ewangelickich szkół. Istniała tu także luterańska szkoła (1843-1867). Wieś została sprzedana przez Belowów Ottonowi von Frankenstein, który kilka lat później odstąpił ją Alfredowi von Croy. Był on potomkiem ostatniego księcia pomorskiego Ernesta, ale majątek przypadł w dzierżawę Leo Scheunemannowi i jego potomnym. W 1939 roku Duninowo liczyło 89 gospodarstw chłopskich.

Kościół gotycki murowany, jednonawowy pochodzi z XV w., był kilkukrotnie przebudowywany. Zwieńczeniem wieży świątyni jest barokowy hełm z latarnią i gotyckim dzwonem spiżowym. Zachowana jest barokowa ambona z końca XVII stulecia, natomiast w przedsionku mieści się płyta nagrobna z grobowca Georga von Krummel, nad którą widnieje drewniany kartusz, ukazujący dwa herby i dwie skrzyżowane kopie rycerskie. Podczas konserwacji organów natrafiono na trzy księgi: rachunki miejscowej szkoły z XVIII w., zbiór protestanckich kazań i kronikę parafii, którą spisał jej ostatni niemiecki pastor Hans Schreiber. Kościół w Duninowie jest zabytkiem klasy zerowej, czyli o najwyższej wartości artystycznej, historycznej i naukowej w skali światowej. We wsi znajduję się także murowany pałac ze schyłku XIX w., park dworski z połowy XIX w., budynki bramne z przełomu XVIII i XIX wieku, stare XVIII-wieczne stodoły i sporo innych budynków gospodarczych z XIX w. Odnaleźć też można dawny ewangelicki cmentarz, na którym zachowała się kaplica i grobowiec von Frankensteinów. 

Kalendarium:
1374 - najstarszy zapis nazwy (Dunnowe), zarazem pierwsza wzmianka w dokumentach
1493 - potwierdzenie istnienia parafii
1628 - pojawia się nazwa Dunnou
ok. 1600 - koniec panowania von Krummelów, początek władania von Belowów

1750: - budowa nowej wieży kościelnej

1843-1867 - działalność szkoły staroluterańskiej na terenie wsi
1843 - von Krummelowie sprzedają wieś von Frankensteinowi 
1857 - von Frankenstein odstępuje wieś Alfredowi von Croy
ok. 1860 - Alfred von Croy oddaje majątek w dzierżawę swojemu zięciowi Leo Scheunemannowi
1945 - koniec władania Scheunemannow

Zobacz film: