Demo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Eugeniusz Kwiatkowski (ur. 30 grudnia 1888 - zm. 22 sierpnia 1974 w Krakowie) - inżynier chemii, polityk i działacz gospodarczy, uznawany za jednego z głównych twórców Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, po II wojnie światowej, w latach 1945 - 1948 delegat rządu do spraw wybrzeża, pierwszy honorowy obywatel Ustki (1946), w 1987 roku. pośmiertnie, wybrany został na honorowego patrona Stoczni "Ustka"

Eugeniusz Kwiatkowski u szczytu kariery

Eugeniusz Kwiatkowski pochodził z Galicji (Kraków). Ojciec prawnik, pracował jako urzędnik na kolei austro-węgierskiej, potem odziedziczył majątek pod Zbarażem. Zmarł, gdy syn Eugeniusz był jeszcze dzieckiem. Eugeniusz w latach 1907 - 1912 studiował chemię techniczną na Politechnice Lwowskiej, a następnie w Monachium. W okresie II Rzeczpospolitej blisko współpacował z Ignacym Mościckim. Gdy Mościcki został prezydentem RP, za jego sprawą Kwiatkowski wszedł w skład kilku rządów sanacyjnych jako minister przemysłu i handlu, a także jako wicepremier. Doceniał znaczenie dostępu do morza i gospodarki morskiej. Walnie przyczynił się do zbudowania nowoczesnego portu w Gdyni, a także do rozbudowy w Polsce nowoczesnego przemysłu. Stworzył słynny Plan Czteroletni, zakładający m.in. budowę przemysłu zbrojeniowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. W okresie konfliktu w łonie sanacji, był jednym z liderów tak zwanej grupy zamkowej. Krytykowany przez piłsudczyków (także przez samego marszałka Józefa Piłsudkiego) za nadmierne ambicje polityczne, zarazem jednak chwalony za nadzwyczajne zdolności organizacyjne. W czasie wojny został jako członek rządu polskiego internowany w Rumunii. Jego jedyny syn, Jan Jerzy Fortunat Kwiatkowski poległ jako oficer Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej.

Eugeniusz Kwiatkowski po wojnie postawił na pozytywistyczny program współpracy z nową władzą, ustanowioną w Polsce przez ZSRR. Komuniści, doceniając fachowość "twórcy Gdyni", zaangażowali go do zagospodarowywania tzw. Ziem Odzyskanych, a zwłaszcza wybrzeża morskiego. Kwiatkowski doceniał nie tylko znaczenie wielkich portów: Gdyni, Gdańska, Szczecina. 

Odezwa Eugeniusza Kwiatkowskiego zamieszczona w Dziennik Bałtycki z 8 kwietnia 1946

Był autorem koncepcji wykorzystania w polskiej gospodarce morskiej także małych portów na Pomorzu Środkowym. W tym okresie często bywał także w Ustce i wspierał jej lokalne władze. Za to na uroczystej sesji usteckiej Miejskiej Rady Narodowej w lipcu 1946 roku nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Ustki. Uchwałę w tej sprawie członkowie MRN podjęli jednogłośnie podczas sesji w dniu 18 czerwca 1946 roku (zobacz: Skład Miejskiej Rady Narodowej w Ustce w czerwcu i w lipcu 1946 roku)

Uchwała MRN w Ustce nr 31 z 18 czerwca 1946 o nadaniu tytułu pierwszego honorowego obywatela miasta Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu

Zwolniony z wszelkich funkcji państwowych w 1948 roku, był następnie aż do końca życia inwigilowany i szykanowany przez władze komunistyczne. Zmarł w Krakowie w 1974 roku. Pod koniec PRL, pośmiertnie przywrócony do łask, miał stać się jednym ze wzorców osobowych, przyświecających reformom gospodarczym, podejmowanym w celu uzdrowienia bankrutującej gospodarki. W ramach tych działań nadano w 1987 roku Stoczni "Ustka"imię inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego.                  

 

  .