Demo

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Żaglowiec o pojemności 79 łasztów (ok. 158 ton). W 1816 roku jego kapitanem był zamieszkały w Ustce kapitan George Kalff (1786 - 1848), a armatorem – kupiec Gottlieb Wilhelm Adam ze Słupska. W zestawieniu żaglowców należących do armatorów słupskich i usteckich podano, że świadectwo pomiarowe (tzw. Messbrief – zaświadczenie o ładowności statku) wystawiono w Szczecinie 18 kwietnia 1816 roku pod numerem 6747. W zestawieniach za lata 1816 – 1818 podawano, że "Fuerst Bluecher" stacjonował w Gdańsku. Po tej dacie jego ,los nie jest znany.

Nazwa okrętu stanowiła niewątpliwie uhonorowanie żyjącego jeszcze wówczas feldmarszałka Gebharda Leberechta von Bluechera – ówczesnego pruskiego bohatera tzw. wojny wyzwoleńczej przeciwko dominacji napoleońskiej Francji, a wcześniej wieloletniego oficera i dowódcy Regimentu Huzarów Nr 5, stacjonującego w Słupsku. Nadanie takiej nazwy usteckiemu żaglowcowi jeszcze za życia Bluechera świadczy o rodzącym się juz wówczas w Prusach kulcie tego pruskiego wodza.

 

Źródło: Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku, Zespół: Akta Miasta Słupska, nr 5493.