Demo

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ochotnicza formacja strażacka, utworzona przez mieszkańców Ustki i jej okolic. Powstała 30 listopada 1945 roku. Jej pierwszymi członkami byli druhowie: Gul, Baran (wcześniej członek Oddziału Wydzielonego WP, majora Hubala), Korzewski, Zieliński, E. Słoń, R. Słoń, Ciechan, Jusza, E. Rojek. Remiza OSP do końca lat 80. XX wieku znajdowała się w dawnej, poniemieckiej remizie przy dzisiejszej Ulicy Kościelnej. Remiza następnie w latach 90. przekształcona została w sklep "Strażak". 

Dawna remiza strażacka w Ustce

                                                                                                                                                                                    Dawna remiza strażacka.

 

                                                                                                                                                                Konny wóz strażacki usteckiej OSP pod koniec lat czterdziestych XX w

                                                                                                                                                                    Pierwszy wóz strażacki OSP w Ustce zaraz po II wojnie światowej.

 

 

Do 1948 r. OSP Ustka dysponowała wyłącznie konnym wozem strażackim, wyposażonym w ręczną pompę. W 1948 otrzymała pierwszy pojazd marki Dodge. Była to zwykła ciężarówka, na której przewożono ludzi i motopompę o wydajnosci 300 litrów wody na minutę.

W latach 90. OSP w Ustce nawiązała współpracę ze strażakami z Kappeln - partnerskiego miasta Ustki w Niemczech. Efektem współpracy było m.in. przekazanie ustczanom wozu strażackiego. W XXI wieku działalność OSP w Ustce praktycznie zamarła.

Zobacz też: 

 

Źródło: rękopis Kroniki OSP w Ustce.